• Trang chủ >
  • Các Tài khoản>
  • Tiền gửi và rút tiền

NẠP TIỀN

Nạp tiền

Để nạp tiền vào tài khoản giao dịch FxNet.com của bạn, trước tiên, bạn cần đăng nhập vào Khu vực Thành viên, nhấp vào tùy chọn ‘Tiền’ và chọn ‘Nạp tiền’. Sau đó, bạn sẽ có thể chọn tùy chọn thanh toán yêu thích của mình và bạn sẽ nhận được chỉ dẫn rõ ràng về các bước và chi tiết cần thiết.

Hạn chế về Thời gian

Lượng thời gian cần để khoản tiền được ghi có vào tài khoản giao dịch của bạn tùy thuộc vào phương thức thanh toán do bạn lựa chọn để nạp tiền. Chuyển khoản ngân hàng có thể mất tối đa 5 ngày làm việc, trong khi thanh toán bằng thẻ tín dụng và nạp tiền được thực hiện thông qua ví điện tử thường là tức thì.

RÚT TIỀN

Rút tiền

Để rút tiền từ tài khoản giao dịch FxNet.com của bạn, trước tiên, bạn cần đăng nhập vào Khu vực Thành viên, nhấp vào tùy chọn ‘Tiền’ và chọn ‘Rút tiền’. Sau đó, bạn sẽ có thể chọn số tiền mà bạn muốn rút từ tài khoản giao dịch của mình.

Hạn chế về Thời gian

Sau khi tiếp nhận yêu cầu rút tiền của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán trong cùng ngày tiếp nhận hoặc ngày làm việc tiếp theo (tùy thuộc vào thời gian bạn đưa ra yêu cầu). Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng thời gian cần để bạn có thể nhận được tiền có thể khác nhau, vì nó tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà bạn đã chọn.

Điều kiện

1) FxNet.com không chấp nhận bất kỳ khoản nạp nào từ bên thứ ba, điều này có nghĩa là để nạp tiền cho tài khoản giao dịch, bạn phải sử dụng thẻ tín dụng được đăng ký bằng tên của bạn và/hoặc nạp tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản ngân hàng thuộc về bạn, và/hoặc sử dụng ví điện tử được mở bằng tên của bạn.

2) Nếu bạn đang nạp tiền bằng đồng tiền khác với đồng tiền yết giá trong tài khoản giao dịch của mình, số tiền chuyển sẽ được chuyển thành đồng tiền yết giá theo tỷ giá hối đoái hiện hành của FxNet.com.

Điều kiện

1) Nếu bạn có bất kỳ vị thế mở nào tại thời điểm bạn đưa ra yêu cầu rút tiền, chúng tôi sẽ tiến hành yêu cầu này chỉ khi việc rút tiền từ tài khoản của bạn sẽ không làm mức ký quỹ giảm xuống dưới 100%.

2) Các giao dịch rút / hoàn tiền sẽ được xử lý theo đồng tiền của khoản nạp ban đầu. Trong trường hợp đồng tiền của tài khoản khác với đồng tiền của khoản tiền rút ra/hoàn lại, số tiền chuyển sẽ được chuyển thành đồng tiền chuyển tiền theo tỷ giá hối đoái hiện hành của FxNet.com.

Thông báo Quan trọng:

Phí chuyển khoản có thể được tính bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán nhất định, tuy nhiên trong mọi trường hợp, FxNet.com không tính bất kỳ khoản phí hoa hồng nào đối với việc nạp tiền và/hoặc rút tiền.

Xem bảng bên dưới để tìm hiểu thêm thông tin về hoa hồng được tính bởi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán:

Thông tin về Phương thức Thanh toán
Phương thức Đồng tiền Hoa hồng Thời gian Xử lý Nạp tiền Hoa hồng Rút tiền Thời gian Xử lý Rút tiền
VISA & MASTERCARD EUR,USD Lên tới 3% Lập tức Lên tới 3% Lên tới 2 ngày làm việc
Nạp tiền tại đây
EUR,USD 3.9% (min $1) Lập tức 2% (min $1, max $30) Lên tới 2 ngày làm việc
Nạp tiền tại đây
USD 2.5% + $0.35 Lập tức 1% Lên tới 2 ngày làm việc
Nạp tiền tại đây
EUR,USD Bank charges 1-5 Ngày làm việc Phí ngân hàng Lên tới 3-5 ngày làm việc
Nạp tiền tại đây

Bảo mật SSL với Mã hóa 256 Bit

Tất cả giao dịch tài chính của khách hàng đều được bảo vệ bởi Lớp Socket Bảo mật (SSL), là một công nghệ bảo mật được sử dụng để thiết lập một liên kết được mã hóa giữa máy chủ và trình duyệt web đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được chuyển qua lại giữa hai thành phần này đều được giữ bí mật.

2019 © All Rights Reserved BelFx Ltd