Wszystko o Firmie

Dowiedz się wszystkiego o FxNet i usługach handlowych oferowanych wszystkim naszym Klientom!

Kim Jesteśmy

FxNet LTD to Cypryjska Firma Inwestycyjna (CIF) świadcząca usługi finansowe na rynku Forex i CFD jako broker o profilu STP, stosujący egzekucję rynkową. Oznacza to, że inwestorzy mogą liczyć na realizację zleceń bez odrzuceń i rekwotowań.

FxNet LDT oferuje niezrównane warunki handlowe, które spełniają wszystkie realistyczne oczekiwania zarówno profesjonalnych, jak i tych mniej doświadczonych inwestorów. Ze swojej siedziby, znajdującej się w mieście Limassol, FxNet stworzył stabilną bazę inwestycyjną, składającą się z zaawansowanych technologii handlowych, dzięki czemu FxNet jest bezpiecznym, przejrzystym i niezawodnym brokerem.

Wizja i Zasady Prowadzenia Biznesu

FxNet jest zarządzany przez profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Dzięki pracy z klientami indywidualnymi i korporacyjnymi nasza firma wie, co jest najważniejsze w oferowaniu usług finansowych przez nowoczesnego brokera na rynku Forex i CFD. Z tego względu, wysokiej jakości wsparcie oferowane Klientom oraz dobre warunki handlowe to nasze priorytety. Mając na uwadze dobro i wygodę inwestorów, FxNet dąży do ciągłego rozwijania swoich usług, by zaspokoić wymogi wszystkich naszych Klientów.

Główne Zalety Handlu Online z FxNet

Znakomite warunki handlowe, pełna przejrzystość, wysokie bezpieczeństwo, prywatność, a także egzekucja rynkowa w czasie rzeczywistym

Bezpieczeństwo

FxNet Ltd jest w pełni licencjonowanym i regulowanym przez CySEC brokerem, który działa zgodnie z dyrektywą MiFID. Dzięki temu oferujemy możliwość bezpiecznego i monitorowanego handlu, wykluczając wystąpienie jakiegokolwiek oszustwa. FxNet wykorzystuje liczne rozwiązania techniczne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszelkim transakcjom finansowym swoich Klientów.

Wiarygodność

FxNet zarządzane jest przez doświadczonych ekspertów. Firma bazuje na wiedzy zdobytej przez ponad dekadę działalności w sektorze usług finansowych.

Zapewniamy naszym Klientom wyjątkową obsługę, zaawansowaną technologię handlu i doskonałe warunki handlowe.

Warunki Handlowe

Nie ma nic ważniejszego niż realne warunki handlowe i przejrzyste zasady handlu. Wiemy, iż każdy inwestor ma inne wymagania i dlatego FxNet oferuje szeroki wachlarz rachunków inwestycyjnych, by umożliwić Ci jak najlepsze dopasowanie konta do Twoich indywidualnych potrzeb.

FxNet oferuje znakomite warunki handlowe umożliwiając tym samym bardziej elastyczny handel. Do naszych zalet zaliczamy, między innymi to, że:

  • stosujemy egzekucję rynkową w czasie rzeczywistym, co oznacza, że nie ma wycen wtórnych, a Twoje zlecenia realizowane są po najlepszej możliwej cenie
  • zezwalamy na hedging, scalping i handel pod informacje, wiec możesz obrać taką strategię, jaka jest dla Ciebie najbardziej wydajna
  • gwarantujemy ochronę przed negatywnym bilansem konta


Ochrona przed negatywnym bilansem konta

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, FxNet LTD w pełni chroni swoich klientów przed negatywnym bilansem. Oznacza to, iż rachunki naszych inwestorów nigdy nie mogą być na minusie i nigdy nie mogą oni stracić więcej niż posiadają na koncie. Nawet w momentach skrajnych wahań, maksymalne ryzyko inwestycyjne jest do wysokości posiadanego kapitału.

Licencje i Regulacje

FxNet Limited jest autoryzowany i regulowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) licencją o numerze 182/12. Nasza licencja wydana jest na podstawie Cypryjskiej Ustawy o Usługach i Działalności Inwestycyjnej i Rynkach Regulowanych z 2007 roku (Ustawa nr 144(I) /2007), która to dostosowuje odpowiednie zasady prawne Republiki Cypryjskiej do wymagań prawnych Dyrektywy Europejskiego Parlamentu w sprawie Rynków Instrumentów Finansowych (MiFID). FxNet posiada również pozwolenie na prowadzenie działalności transgranicznej na terenie państw członkowskich EOG.

CySEC

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, znana również, jako CySEC, jest agencją regulującą finanse w Republice Cypryjskiej. Odkąd Cypr dołączył do Unii Europejskiej w 2004 roku, CySEC stał się częścią regulacji MiFID, która pozwala znajdującym się na Cyprze firmom inwestycyjnym oferować swoje usługi na wielu europejskich rynkach.

Głównym celem CySEC jest nadzór i kontrola nad Cypryjską Giełdą Papierów Wartościowych oraz licencjonowanymi firmami inwestycyjnymi, świadczącymi usługi finansowe i dodatkowe swoim Klientom. Jest to organ, który udziela licencji operacyjnych firmom inwestycyjnym, firmom brokerskim oraz maklerom.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę CySEC, klikając tutaj.

MiFID

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych 2004/39/EC to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. regulująca kwestię świadczenia usług inwestycyjnych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (28 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein), w szczególności kwestię nadzoru nad obrotem instrumentami finansowymi. Wraz z dniem 1 listopada 2007 roku Dyrektywa MIFID zastąpiła Dyrektywę Instytucji Finansowych.

Główną intencją dyrektywy jest ochrona Klientów korzystających z usług świadczonych przez przedsiębiorstwa inwestycyjne na terenie EOG. MIFID kładzie szczególny nacisk na prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów.

Postanowienia Dyrektywy MIFID zostały przeniesione na grunt polskiego prawa. Dnia 4 września 2008 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, natomiast dnia 20 listopada 2009 r. uchwalone zostało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych.

MIFID II został wdrożony 3 stycznia 2018 roku.

Pozwolenie na prowadzenie działalności finansowej posiadamy, między innymi, w takich krajach, jak:

Polska – KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Wielka Brytania - FCA (Financial Conduct Authority)

Financial Conduct Authority (FCA) jest organem quasi-sądowym odpowiedzialnym za regulację sektora usług finansowych w Zjednoczonym Królestwie. Zarząd jest powoływany przez Skarb Państwa, choć działa niezależnie od rządu. Organ ten posiada strukturę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i w całości finansowanej z opłat pobieranych od sektora usług finansowych.

Niemcy – BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)

Federalny Organ Nadzoru Finansowego (Niemiecki: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) lepiej znany jako BaFin, jest organem nadzorującym na terytorium Niemiec. Jest to niezależna federalna instytucja z siedzibą główną znajdującą się w Bonn i Frankfurcie i podlega kontroli przez Federalne Ministerstwo Finansów (Niemcy). BaFin kontroluje około 2700 banków, 800 instytucji finansowych i ponad 700 poręczycieli finansowych.

Francja – ACP (Autorite de Controle Prudentiel)

Francuski Organ Nadzoru Ostrożnościowego (Autorité de Contrôle Prudentiel - ACP) jest niezależnym organem administracyjnym, który monitoruje działalność banków i towarzystw ubezpieczeniowych we Francji. Instytucja prowadzi działalność pod auspicjami francuskiego banku centralnego Banque de France.

Hiszpania – CNMV (The Comisión Nacional del Mercado de Valores)

CNMV jest agencją odpowiedzialną za nadzór i kontrolę hiszpańskich rynków papierów wartościowych oraz działań wszystkich uczestników tych rynków. CNMV została utworzona na mocy ustawy o rynku papierów wartościowych, która wprowadziła dogłębne reformy tego segmentu hiszpańskiego systemu finansowego. Ustawa 37/1998 zaktualizowała wspomnianą ustawę i ustanowiła ramy regulacyjne, które są w pełni zgodne z wymogami Unii Europejskiej i sprzyjają rozwojowi europejskich rynków papierów wartościowych.

Holandia – AFM (Autoriteit Financiële Markten)

Urząd Nadzoru nad Rynkami Finansowymi Holandii został utworzony 1 marca 2002 jako następca Urzędu Nadzoru nad Rynkami Papierów Wartościowych. W ramach prawodawstwa, które stworzyło AFM, zakres jego obowiązków został znacznie rozszerzony i objął wszystkie produkty finansowe, w tym oszczędności, inwestycje, pożyczki, ubezpieczenia i księgowość.

Norwegia – FINANSTILSYNET (Financial Supervisory Authority of Norway)

Norweski Urząd Nadzoru Finansowego jest agencją rządową odpowiedzialną za nadzór nad spółkami finansowymi w Norwegii na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych Storting, norweskiego Ministerstwa Finansów oraz międzynarodowych standardów rachunkowości. Agencja ma siedzibę w Oslo i podlega Ministerstwu Finansów. Została ona utworzona w 1986 roku poprzez połączenie Agencji Inspekcji Banku, Agencji Kontroli Brokerów oraz Norweskiej Rady Ubezpieczeń.

2012 - 2023 © All Rights Reserved FxNet Ltd