• Trang chủ >
  • Giới thiệu>
  • Liên hệ với Chúng tôi

Contact FxNet.com

Chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả Khách hàng của mình các dịch vụ có chất lượng cao nhất.

Tất cả Khách hàng của chúng tôi có thể nhận được trợ giúp và hỗ trợ kỹ thuật vì Bộ phận Môi giới của chúng tôi hoạt động 24/5.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chúng tôi hoặc bạn có thắc mắc chung về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, vui lòng kiểm tra phần Câu hỏi Thường gặp của chúng tôi và bạn sẽ có thể tìm thấy tất cả câu trả lời trong đó.

Để lại lời nhắn cho chúng tôi ở bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ làm việc:

Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng

Giờ Làm việc

  • Thứ Hai-thứ Sáu, 7:00 giờ-16.00 giờ theo giờ GMT

2019 © All Rights Reserved BelFx Ltd