HỢP ĐỒNG CHÊNH LỆCH ("CFD") CỦA TRÁI PHIẾU

Hãy giao dịch Trái phiếu với FxNet.com

FxNet.com cho phép bạn giao dịch trên giá trị thay đổi của những trái phiếu chính phủ phổ biến, thông qua giao dịch CFD. Bạn có thể đầu cơ trên giá của tài sản cơ sở mà không phải sở hữu tài sản và quyết định nên mua vào hay bán ra.

Vui lòng Lưu ý

Phí qua đêm được dựa trên lãi suất thị trường, đôi khi có thể khác nhau và có thể thay đổi theo tỷ giá của nhà cung cấp thanh khoản của công ty. Hoán đổi ba lần được áp dụng vào thứ Tư.

Biểu tượng Giao dịch chênh lệch giá Biến động Giá Tối thiểu Giá trị của 1 Lô Giá trị Pip trên 1 Lô Phí qua đêm (pip)
Mua Bán
US30YBond 14 0.01 1000 10 USD -0.5 -0.5
US10YNote 14 0.01 1000 10 USD -0.5 -0.5
JPN10YBond 16 0.01 10000 100 JPY -0.5 -0.5
GER10YBond 14 0.01 1000 10 EUR -0.5 -0.5

2019 © All Rights Reserved BelFx Ltd