Giờ Thị trường

Giờ Giao dịch Thị trường Đầy đủ

FOREX COMMODITIES KIM LOẠI CỔ PHIẾU TRÁI PHIẾU CHỈ SỐ
Trading Sessions - Server Time
Công cụ Phiên giao dịch Bắt đầu vào thứ Hai Giờ nghỉ giải lao Hàng ngày Giờ nghỉ giải lao Hàng ngày thứ hai Phiên giao dịch Kết thúc vào thứ Sáu Tùy thuộc vào Thời gian hết hạn
Currency / AUD 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / CAD 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / CHF 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / CNH 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / CNY 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / CZK 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / DKK 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / GBP 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / HDK 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / HUF 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / JPY 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / MXN 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / NOK 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / NZD 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / PLN 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / RUB 10:05:00 19:00:00 NO
Currency / SEK 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / SGD 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / TRY 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / USD 00:00:00 23:59:59 NO
Currency / ZAR 00:00:00 23:59:59 NO

2019 © All Rights Reserved BelFx Ltd